O FIRMIE

Spółka ABI OIL PLUS została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 19.12.2018 r. i od tamtej pory dynamicznie się rozwija, uzyskując koncesję na obrót paliwami a także poszerzając flotę pojazdów przeznaczonych na wynajem. Głównym przedmiotem działalności jest detaliczna sprzedaż paliw za pośrednictwem wyspecjalizowanych stacji a także wynajem pojazdów ciężarowych.


ABI OIL PLUS Sp. z o.o.
ul. Głogowska 8, 56-215 Niechlów
NIP: PL9721297354
REGON: 382087781
KRS: 0000763396
KONCESJA: OPC/17269/64641/W/090/2019/MJóOPC
Kapitał zakładowy: 150.000,00zł