RODO

Administrator danych

ABI OIL PLUS SP. Z O. O. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.